Walne Zebranie Członków

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego OGNIWO z siedzibą w Sopocie, w trybie § 16 i § 17 w związku z § 21  ust. 6 statutu stowarzyszenia, zwołuje na dzień 26 września 2022 r., na godzinę 17.00 Zwyczajne Walne Zebranie Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej na stadionie im. Edwarda Hodury w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 18 81-741.

Porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania

2) Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

3) Ustalenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania.

4) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r.

5) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2021 r.

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2021 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za

      2021 r.

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

9) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu

10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

11) Sprawy różne

12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Share This