Po licznych pytaniach rodziców postanowiliśmy utworzyć grupę...