UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE

INFORMACJE

Obowiązkiem każdego rodzica jest ubezpieczenie dziecka. Dzieci nieubezpieczone nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych.
Każdy rodzic ma obowiązek dostarczenie osobiście, bądź drogą mailową potwierdzenie zawarcia polisy NNW. Aby ułatwić proces zawarcia umowy ubezpieczenia dziecka, wystarczy kliknąć w link https://www.strefannw.pl i wybrać jeden z 3 dostępnych wariantów ubezpieczenia. W miejscu “kod zniżkowy” prosimy podać 6-cio cyfrowy numer 002457 będący rabatem o wysokości 10% całej kwoty.

Potwierdzenie zawarcia polisy prosimy przesłać na ogniwo@ogniwosopot.pl