AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Odbyło się Walne Zebranie Członków klubu

Walne Zebranie Członków

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego OGNIWO z siedzibą w Sopocie, w trybie § 16 i § 17 w związku z § 21  ust. 6 statutu...

Konkurs ofert na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na dzierżawę terenu

Miejski Klub Sportowy Ogniwo ogłasza konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy...