Walne Zebranie Członków MKS Ogniwo

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Ogniwo Sopot informuje, że zgodnie z § 16 pkt 4 statutu stowarzyszenia w dniu 26.06.2023 r. o godz. 17:00 w siedzibie stowarzyszenia w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 18 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków stowarzyszenia.

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
  3. Ustalenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania i przyjęcie Porządku Obrad
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r. 
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
  8. Podjęcie uchwały w sprawie funkcji członków Zarządu
  9. Sprawy różne
  10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Share This