Walne Zebranie MKS Ogniwo Sopot

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Ogniwo Sopot informuje, że zgodnie z § 16 pkt 4 statutu stowarzyszenia w dniu 22.06.2020 r. o godz. 17:00 w siedzibie stowarzyszenia w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 18 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków stowarzyszenia.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania

3. Ustalenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania i przyjęcie Porządku Obrad

4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r. oraz dyskusja

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2019 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

8. Wybór nowego członka Zarządu

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Share This